Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiệm vụ năm 2023

  Chiều 26-12, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

  Năm 2023, Ban Văn hóa - Xã hội sẽ tập trung thực hiện hoạt động giám sát định kỳ để đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến những chính sách đặc thù của tỉnh, chủ trương đầu tư các công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh; giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh trên lĩnh vực giáo dục, du lịch; chú trọng việc khảo sát thực tế để phục vụ công tác thẩm tra những nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ do Thường trực HĐND tỉnh phân công…

  Năm 2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được Thường trực HĐND tỉnh giao. Đồng thời, thực hiện giám sát các chuyên đề: Khai thác, phát huy giá trị một số di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện Nghị quyết số 06 năm 2018 của HĐND tỉnh về các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo tỉnh. Qua đó, đã có các kiến nghị, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, giải quyết…

  . Chiều cùng ngày, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

  Năm 2023, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ được Thường trực HĐND tỉnh giao, ban sẽ tập trung thực hiện giám sát các chuyên đề: Công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính 2 cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022; tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022; việc giải quyết các vụ án quá hạn luật định của ngành Tòa án nhân dân tỉnh giai đoạn 2020 – 2022. Ngoài ra, ban còn chủ trì thực hiện 2 nội dung giám sát khác do HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh giao…

  HẢI LĂNG

  Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202212/ban-van-hoa-xa-hoi-va-ban-phap-che-hdnd-tinh-khanh-hoa-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023-8274015/