Ban Vận động bầu chọn cần chấm dứt và xin lỗi

Lúc đầu, tôi cũng có ý định bầu chọn cho Vịnh Hạ Long qua mạng. Nhưng thấy ngờ vực, vì lâu nay bình chọn kỳ quan thế giới là do UNESCO chủ trì.