Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 15/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của cơ quan và đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương…

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, 6 tháng đầu năm, các hoạt động của Ban đã được triển khai đồng bộ, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ, với nhiều điểm mới, nổi bật.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lại Xuân Môn trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng đồng chí Võ Văn Phuông, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lại Xuân Môn trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng đồng chí Võ Văn Phuông, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức thành công 16 đoàn công tác của lãnh đạo Ban kiểm tra, đánh giá, khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo ở địa phương năm 2022.

Tập trung triển khai xây dựng 20 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên tất cả lĩnh vực công tác tuyên giáo; tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng được dư luận, đánh giá cao. Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ được quan tâm đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí-xuất bản, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước những sự kiện chính trị, vấn đề quan trọng của đất nước như: Kỳ họp của Quốc hội, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, SEA GAMES 31; phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban trong thời gian qua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng đồng chí Quách Thị Yến, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tổ chức tốt các đoàn làm việc của lãnh đạo Ban kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo ở địa phương năm 2022.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Hải Bình và đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, trước mắt là tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trương ương 6 khóa XIII. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động liên quan đến kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong 6 tháng cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, xây dựng chức năng, nhiệm vụ của cấp vụ, đơn vị sau khi Bộ Chính trị ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương; sửa đổi, ban hành quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Trung ương và của các vụ, đơn vị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

Vũ Linh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/ban-tuyen-giao-trung-uong-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2022-i660499/