Ban Tuyên giáo Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị

    VNEWS
    36 liên quanGốc

    Chiều 27/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/ban-tuyen-giao-trung-uong-cong-bo-quyet-dinh-cua-bo-chinh-tri-209772.htm