Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai kế hoạch phối hợp công tác năm 2024

Chiều 23/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp công tác năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm 2024.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm 2024.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2023. Theo đó, năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã tích cực triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 84-KH/HĐND-BTGTU ngày 28/2/2023 và Kế hoạch số 81-KH/UBND-BTGTU ngày 28/2/2023, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Các đơn vị đã chủ động, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh; các kỳ họp HĐND, phiên họp, nghị quyết của HĐND tỉnh, hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; công tác lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của UBND tỉnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng.

Toàn cảnh hội nghị.

Công tác phối hợp nắm bắt thông tin, các luồng dư luận xã hội được quan tâm, từ đó có giải pháp chỉ đạo, điều hành hiệu quả, kịp thời. Đồng thời, phối hợp trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả; phối hợp trong công tác chỉ đạo giải quyết các vấn đề có tính chất bức xúc, Nhân dân quan tâm, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm 2024.

Kế hoạch phối hợp công tác năm 2024 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhằm tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 đã ký kết; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh, các kế hoạch, chương trình của UBND tỉnh.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND, UBND tỉnh, nhất là các kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn; việc đôn đốc, giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư, khiếu nại của công dân; công tác lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của UBND tỉnh.

Trong đó tập trung tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh có tác động tới Nhân dân, các chủ trương liên quan đến triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội để tạo sự đồng thuận, bảo đảm nghị quyết, chủ trương đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp trong nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực tổng hợp các nội dung có tính chất bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, gửi Thường trực HĐND, UBND tỉnh để nghiên cứu có văn bản yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Chỉ đạo cán bộ của đơn vị tăng cường chia sẻ thông tin hoạt động, kênh thông tin chính thống của đơn vị và tích cực tuyên truyền, vận động, tham gia hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương tổ chức hằng năm, trong đó có Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), Giải Diên Hồng do Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt việc đánh giá sơ kết, tổng kết định kỳ kết quả phối hợp để từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, góp phần quan trọng vào sự ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ban-tuyen-giao-tinh-uy-hdnd-ubnd-tinh-trien-khai-ke-hoach-phoi-hop-cong-tac-nam-2024/207447.htm