Bán trinh giả

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Hầu hết các vụ bán trinh do Yến môi giới đều là trò lừa gạt bằng nhiều thủ thuật nghề nghiệp của một Tú bà dày dạn kinh nghiệm. K.C. khai nhận, tờ giấy xác nhận còn trinh là tên của một người khác mà Yến bảo cô mang theo để "bịp" khách hàng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/12/81600.cand