Ban Tổ chức Trung ương Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    457 liên quanGốc

    Ngày 18/7, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã hội đàm trực tuyến với đồng chí Trần Hy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ban-to-chuc-trung-uong-viet-nam-trung-quoc-tang-cuong-phoi-hop-46236.htm