Ban Tổ chức Trung ương quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị về công tác tổ chức xây dựng Đảng

  Tạp Chí Xây Dựng Đảng
  58 liên quanGốc

  Sáng 4-8, tại trụ sở Ban Tổ chức Trung ương đã diễn ra Hội nghị quán triệt các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

  Toàn cảnh Hội nghị.

  Toàn cảnh Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.

  Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tổ chức quán triệt nội dung 5 văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành.

  Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương quán triệt một số văn bản mới được Bộ Chính trị ban hành.

  Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương quán triệt một số văn bản mới được Bộ Chính trị ban hành.

  Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã khái quát nội dung 4 văn bản mới của Bộ Chính trị bao gồm: Thông báo Kết luận số 16-TB/TW ngày 7-7-2022 về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18-7-2022 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18-7-2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW ngày 18-7-2022 về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

  Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày khát quát các nội dung tại Kết luận số 39-KL/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (ảnh trên).

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, tính đến cuối năm 2022, có khoảng 60 văn bản được Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ký ban hành cùng một số văn bản do Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn các địa phương, đơn vị. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, đây là khối lượng văn bản rất lớn. Do vậy, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thống nhất sẽ tổ chức đều đặn việc quán triệt nội dung một số văn bản quan trọng đến lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị để các đồng chí lãnh đạo có trách nhiệm nắm bắt nội dung công việc chung mà Ban Tổ chức Trung ương đang triển khai thực hiện. Đây là một trong những yêu cầu nhằm nâng cao năng lực làm việc và kiến thức của cán bộ, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, nhất là các vụ địa bàn.

  Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh thêm một số điểm mới, trọng tâm của các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng mới được Bộ Chính trị ban hành, đồng thời thông tin một số thông tin liên quan đến tình hình thời sự trong nước và quốc tế tới lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị.

  Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh một số trọng tâm của các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng mới được Bộ Chính trị ban hành.

  Đỗ Anh

  Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2022/17335/ban-to-chuc-trung-uong-quan-triet-cac-van-ban-moi-cua.aspx