Ban Tổ Chức HHVN 2008 trả lời không thuyết phục

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sáng nay, trong buổi họp mặt với báo chí, ông Dương Xuân Nam (Trưởng BTC, trưởng BGK cuộc thi HHVN 2008) chưa có câu trả lời thẳng thắn và tường tận về vấn đề:

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=92116