Ban tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên tổng kết công tác thi đua năm 2023

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và cấp ủy, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực cùng với toàn ngành Tổ chức xây dựng đảng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 8/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cụm thi đua số 3 Ban Tổ chức Trung ương gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy 12 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy 12 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn phát biểu chào mừng hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2023 là năm tiến hành đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai nhiều Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch về công tác tổ chức xây dựng đảng. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và cấp ủy, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực cùng với toàn ngành Tổ chức xây dựng đảng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, nổi bật là tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tập trung tham mưu, ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị. Kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác xây dựng đảng. Trong năm các địa phương trong khu vực đã cử 1.722 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới.

Tập trung tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao. Trong năm 2023, các tỉnh, thành phố trong khu vực đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y, giới thiệu ứng cử 757 lượt nhân sự thường diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý, bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định; thực hiện quy trình miễn nhiệm, từ chức đối với 20 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong các vùng nông thôn, đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo, vùng biên giới, khu vực doanh nghiệp tư nhân; hướng dẫn chỉ đạo việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Tính đến ngày 30/11/2023, các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực đã kết nạp được 20.777 đảng viên mới.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương phát biểu trao đổi tại hội nghị.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trong khu vực còn đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng đảng; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng đảng bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi về những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình tốt trong công tác tổ chức xây dựng đảng cũng như thẳng thắn chỉ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua về xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác theo dõi và nắm tình hình về công tác tổ chức xây dựng đảng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên; việc phối hợp các cơ quan liên quan có lúc còn bị động, thiếu chặt chẽ.

Công tác quy hoạch cán bộ ở một số địa phương triển khai còn chậm; công tác tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số mặt của công tác tổ chức xây dựng đảng chất lượng chưa cao.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng còn hiện tượng nể nang, né tránh. Việc sinh hoạt chi bộ ở những nơi có đông đảng viên còn gặp khó khăn, sinh hoạt chuyên đề còn ít, hiệu quả chưa cao. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới ở một số địa phương chưa đạt chỉ tiêu, nghị quyết đề ra.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng nhưng việc xem xét vấn đề chính trị hiện nay vẫn còn lúng túng và chưa thống nhất trong cách tiếp cận, đánh giá để tham mưu kết luận.

Một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật làm ảnh hưởng chung đến toàn ngành Tổ chức xây dựng đảng…

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trong trong cụm thi đua số 3 khu vực miền Trung-Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trong trong cụm thi đua số 3 khu vực miền Trung-Tây Nguyên phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Qua bình xét thi đua năm 2023 của Cụm thi đua số 3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa được Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ thi đua; 5 Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy và 13 cá nhân được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2023.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ban-to-chuc-cac-tinh-uy-thanh-uy-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen-tong-ket-cong-tac-thi-dua-nam-2023-post786488.html