Bản tin Truyền thông Chính sách ngày 30/11/2023: Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu Bản tin Truyền thông Chính sách ngày hôm nay gồm có những nội dung chính đáng chú ý sau đây: - Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử - Đề xuất mỗi phiên đấu giá biển số ô tô chỉ kéo dài 30 phút - Dừng gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo mua thiết bị học tập trực tuyến

Nguồn: TVPL

Nguồn TV Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/thu-tuong-yeu-cau-tang-cuong-quan-ly-su-dung-hoa-don-dien-tu-72549/