Bản tin trưa 19-4: Số ca mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng nhanh

Bản tin trưa 19-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nắng nóng sắp bao phủ nốt khu vực cuối cùng; TPHCM: Số ca mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng nhanh; Lâm Đồng bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Nguyễn Nhật Anh tạm thời ngừng vị trí Tổng Giám đốc Nhã Nam.

THỤY QUYÊN (tổng hợp)

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-trua-19-4-so-ca-mac-tay-chan-mieng-va-sot-xuat-huyet-tang-nhanh-post736068.html