Bản tin Thị trường Tiêu dùng số 173: Thị trường du lịch thắng lớn nhờ xu hướng đi chơi dọc tuyến cao tốc mới

Bản tin Thị trường Tiêu dùng số 173 hôm nay có những nội dung chính sau đây: - Xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt con số kỳ vọng dịp đầu năm mới; - Nhộn nhịp đơn hàng xuất khẩu ngay từ đầu năm; - Brazil dừng nhập khẩu cá rô phi Việt Nam; - Thị trường du lịch thắng lớn mùa Tết nhờ xu hướng đi chơi dọc tuyến cao tốc mới.

Nguồn: Oanh Phạm - TVPL

Nguồn TV Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/ban-tin-thi-truong-tieu-dung-so-173-thi-truong-du-lich-thang-lon-nho-xu-huong-di-choi-doc-tuyen-cao-toc-moi-74081/