Bản tin thế giới ngày 12/7: Vùng chết chóc Chernobyl sắp thành điểm du lịch, Mỹ cân nhắc giảm cấm vận Triều Tiên

Vùng chết chóc Chernobyl sắp thành điểm du lịch, Mỹ cân nhắc giảm cấm vận Triều Tiên cùng chuyện về cặp đôi song sinh dính liền suốt 18 năm là những tin thế giới trong ngày.

PV