Bản tin tài chính kinh doanh VTV1 trưa ngày 17/4/2013

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính kinh doanh VTV1 trưa ngày 17/4/2013