Bản tin Sài Gòn Plus: Độc đáo trồng rau sạch trên rác

Những nội dung chính: Người dân hết ngại “leo” cầu bộ hành nhờ lắp mái che; Thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Zika.

Sài Gòn Plus