Bản tin Phía sau vành móng ngựa ngày 2/3/2024

Quý vị đang theo dõi Bản tin Phía sau vành móng ngựa, được phát sóng định kỳ vào thứ bảy hàng tuần trên TV pháp luật. Hôm nay, bản tin có những nội đáng chú ý sau đây: - Truy tố 3 cha con ông Trần Quí Thanh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; - Khởi tố 6 bị can liên quan sai phạm ở dự án sân bay Long Thành

Nguồn: TVPL

Nguồn TV Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/ban-tin-phia-sau-vanh-mong-ngua-ngay-232024-74281/