Bản tin Pháp luật tài chính - Thông tin xử lý vi phạm và cảnh báo pháp luật tuần 2 tháng 4/2024

Bản tin Pháp luật tài chính của Thời báo Tài chính Việt Nam cung cấp thông tin về tình hình phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và những cảnh báo liên quan đến pháp luật tài chính của các cơ quan chức năng tuần từ 8/4 - 12/4/2024. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ban-tin-phap-luat-tai-chinh-thong-tin-xu-ly-vi-pham-va-canh-bao-phap-luat-tuan-2-thang-42024-3159.media