Bản tin Pháp luật ngày 14/11/2016: Khởi tố chủ quán karaoke 68 Trần Thái Tông

Khởi tố chủ quán Karaoke 68 Trần Thái Tông; Một số thông tư, nghị định có hiệu lực từ tháng 11 năm 2016...

Bản tin Pháp luật ngày 14/11/2016: Khởi tố chủ quán karaoke 68 Trần Thái Tông - Ảnh 1

Quang Chương