Bản Tin ngành Tư pháp ngày 7/12/2023

Bản tin Ngành Tư pháp hôm nay có những nội dung sau đây: - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; - Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tài chính – ngân hàng ở Việt Nam.

Nguồn: TVPL

Nguồn TV Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/ban-tin-nganh-tu-phap-ngay-7122023-72694/