Bản tin ngành Tư pháp ngày 29/11/2023

Bản tin Ngành Tư pháp hôm nay có những nội dung sau đây: - Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Kon Tum cần vận dụng tối đa các nguồn lực nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; - Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Nhật Bản

Nguồn: TVPL

Nguồn TV Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/ban-tin-nganh-tu-phap-ngay-29112023-72545/