Bản tin Môi trường Pháp luật ngày 7/12/2023 - Hợp nhất Thông tư về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công ty nông, lâm nghiệp

Bản tin Môi trường Pháp luật hôm nay có các tin: - Hợp nhất Thông tư về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công ty nông, lâm nghiệp; - Chính phủ đề xuất kéo dài giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết năm 2024; - Hải Dương: Công ty TNHH New Green Way bị xử phạt 80 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Nguồn: TVPL

Nguồn TV Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/ban-tin-moi-truong-phap-luat-ngay-7122023-hop-nhat-thong-tu-ve-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-cong-ty-nong-lam-nghiep-72693/