Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 9/12

Tỉnh đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư và chuẩn bị đầu tư các công trình thoát nước như dự án Kênh thoát nước từ hói Vạn Vạn ra sông Lợi Nông, dự án kênh sinh thái trung tâm khu A khu đô thị An Vân Dương, Dự án kênh sinh thái dọc đường Hoàng Quốc Việt…

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/video/ban-tin-kinh-te-thi-truong-ngay-9-12-1874344.html