Bản tin Kinh tế Tài chính | 21/04/2024

Nhiều doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tuần tới; Các ngân hàng công bố kế hoạch tăng vốn; Ngày mai đấu thầu vàng miếng; Elon Musk phản đối lệnh cấm với TikTok... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ban-tin-kinh-te-tai-chinh-21-04-2024-233659.htm