Bản tin Kinh tế Tài chính | 18/05/2024

Xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm cao kỷ lục; Muốn tăng cung, giảm giá cần cho doanh nghiệp nhập khẩu vàng; Ngân hàng nợ xấu trên 3% sẽ không được tăng vốn công ty con; Kinh tế Trung Quốc qua những con số mới nhất…là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ban-tin-kinh-te-tai-chinh-18-05-2024-238582.htm