BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 12/09/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 12/09/2018- CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ TẠO RA NHIỀU CƠ HỘI CHO THẾ HỆ TRẺ - NGA VÀ TRUNG QUỐC LÊN KẾ HOẠCH GIẢM SỬ DỤNG USD TRONG GIAO THƯƠNG - SEC LẦN ĐẦU PHẠT MỘT CÔNG TY ĐẦU TƯ TIỀN ẢO