BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 13/07/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng chảy của tiền chiều ngày 13/07/2018- SOPHIA – CÔNG DÂN ROBOT ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI NÓI GÌ VỀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Ở VIỆT NAM?- HƠN 31% PHỤ NỮ VIỆT NAM LÀM CHỦ DOANH NGHIỆPP, CAO NHẤT ĐÔNG NAM Á- THẶNG DƯ THƯƠNG MẠI CỦA TRUNG QUỐC VỚI MỸ CAO KỶ LỤC TRONG THÁNG 6