Bản tin cảnh giác ngày 29/02/2024

Quý vị đang theo dõi Bản tin cảnh giác, được phát sóng định kỳ vào các ngày thứ 3 thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trên TV pháp luật. Hôm nay, bản tin có những nội đáng chú ý sau đây: - Cảnh giác lừa đảo trên mạng xã hội Tiktok; - Cảnh giác nguy cơ cháy từ đốt rác bừa bãi; - Cảnh giác trước 'bẫy' hỗ trợ giúp lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạnh

Nguồn: TVPL

Nguồn TV Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/ban-tin-canh-giac-ngay-29022024-74222/