Bản tin cảnh giác - Cảnh báo giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy bán tài liệu tập huấn

Quý vị đang theo dõi Bản tin cảnh giác, được phát sóng định kỳ vào các ngày thứ 3 thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trên TV pháp luật. Hôm nay, bản tin có những nội đáng chú ý sau đây: - Hà Nội xếp thứ 4 thế giới về mức độ ô nhiễm trong sáng nay; - Cảnh báo giả danh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy bán tài liệu tập huấn.

Nguồn: TVPL

Nguồn TV Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/ban-tin-canh-giac-canh-bao-gia-danh-canh-sat-phong-chay-chua-chay-ban-tai-lieu-tap-huan-72557/