Bản tin Bất động sản Plus: Nhiều chung cư ở Hà Nội thiếu bãi đỗ xe ô tô trầm trọng

Những nội dung chính: Ngành môi giới Bất động sản thiếu nhân sự; Chung cư thiếu bãi đỗ xe ô tô trầm trọng...

Bản tin Bất động sản Plus: Nhiều chung cư ở Hà Nội thiếu bãi đỗ xe ô tô trầm trọng - Ảnh 1

Linh Lê - Chí Hiếu