Bản tin bắp rang: Chàng triệu phú ổ chuột sẽ làm Hỏa thần

[Kênh14] - Đạo diễn Martin Scorsese thích Tĩnh Mịch; Hãng Columbia muốn Ăn, Cầu Nguyện và Yêu; Hãng Sony sẽ "tham dự" một khóa Thiên Thần Học.