Bản tin Audio pháp luật - số 27

Bản tin Audio pháp luật ngày 01/12 gồm những nội dung chính sau: Điều kiện hộ kinh doanh được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; Cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam; Chuẩn bị thanh tra quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường tại Hà Nội.

Bản tin Audio pháp luật - số 27 - Ảnh 1

Theo quy định mới, hộ kinh doanh được thăm dò khoáng sản thông thường có diện tích đề nghị thăm dò không quá 1ha.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 về hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; Giám đốc điều hành mỏ; xác nhận vốn chủ sở hữu; quy hoạch khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ quyền lợi địa phương và người dân có khoáng sản được khai thác, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; khu vực khoáng sản và quy định về hoạt động khoáng sản; thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản và đóng cửa mỏ khoáng sản.

Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện của hộ kinh doanh được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Cụ thể, hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật khoáng sản được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Được UBND cấp tỉnh lựa chọn theo quy định tại Điều 15 Nghị định này; có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản để thực hiện đề án thăm dò; Có đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định và phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có khoáng sản; Diện tích khu vực đề nghị thăm dò không quá 1ha.

Cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam (không bao gồm các Cảng vụ Hàng không và các đơn vị sự nghiệp công lập) được thực hiện một số cơ chế đặc thù.

Cụ thể, về nội dung chi đặc thù tính vào kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, cán bộ, công chức trong chỉ tiêu biên chế và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ được áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm 0,8 lần so với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Mức lương tăng thêm được áp dụng hệ số điều chỉnh gồm mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các loại phụ cấp hiện hưởng, không bao gồm tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ. Mức lương tăng thêm không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn.

Đối tượng quy định nêu trên không áp dụng trong các thời gian: Đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; đi học tập trung trong nước từ 3 tháng liên tục trở lên; nghỉ việc riêng không hưởng lương; nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; bị đình chỉ công tác, bị tạm giam.

Cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, đảm bảo an toàn hàng không được áp dụng chế độ thưởng an toàn mức 15% của mức lương hiện hưởng theo ngạch, bậc cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo (không bao gồm các khoản phụ cấp khác).

Chuẩn bị thanh tra quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 6821 yêu cầu Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh.

Công văn nêu rõ, thực hiện kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, có đề cập, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập 4 Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh gồm: 3 Đoàn thanh tra do Cục I, Cục II, Cục III (Thanh tra Chính phủ) chủ trì, thành lập và triển khai ngay trong tháng 11/2016, thanh tra tại 6 tỉnh, thành phố.

Đoàn thanh tra do Vụ I (Thanh tra Chính phủ) chủ trì, thành lập và triển khai trong năm 2017 thanh tra tại các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cao su, chè, lâm nghiệp).

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập 1 đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh (đối với những địa phương Thanh tra Chính phủ không thanh tra).

Về nội dung trên, UBND TP Hà Nội giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất; báo cáo UBND thành phố thành lập đoàn thanh tra liên ngành do lãnh đạo Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn, thực hiện thanh tra theo Kế hoạch số 3001/KH-TTCP ngày 14/11/2016 của Thanh tra Chính phủ.

Báo điện tử Xây dựng