Bản tin An ninh - Cuộc sống ngày 27/2

Giáo dục quốc phòng an ninh là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong các trường trung học phổ thông,nhất là phương pháp giảng dạy để tạo sự thích thú cho học sinh trong quá trình học.

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/video/ban-tin-an-ninh-cuoc-song-ngay-27-2-1874465.html