Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024

Ngày 29/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đại biểu dự hội nghi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.

20/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt được kết quả tích cực; có 20/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (còn 01 chỉ tiêu chưa đánh giá), trong đó có 06 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nổi bật là: Đã tổ chức sơ kết, tổng kết, cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bài bản, sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hệ thống thể chế, quy hoạch, cơ chế, chính sách tiếp tục được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện.

Có 20/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (còn 01 chỉ tiêu chưa đánh giá), trong đó có 06 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,01%; khu vực nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện.

Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,01%; khu vực nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện; nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực vẫn duy trì sản xuất ổn định và tăng sản lượng; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú hơn, tổng thu du lịch tăng cao, dịch vụ vận tải tăng mạnh so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán được giao, trên địa bàn ước đạt 40.310 tỷ đồng vượt 14,1% dự toán.

Đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được dư luận và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao; văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, nhiều hộ gia đình nghèo sinh sống trên sông được hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo sinh kế mới để ổn định cuộc sống.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; đến ngày 24/11/2023, toàn tỉnh đã kết nạp được 8.122 đảng viên mới, vượt 0,4% kế hoạch.

Quy chế làm việc của các cấp ủy đảng, các quy định về công tác tổ chức cán bộ, các chương trình, đề án về xây dựng đảng trên các mặt công tác được rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng mới, phù hợp với thực tiễn và quy định của Trung ương, tạo thuận lợi cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Xác định năm 2024 có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 3 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế và thực hiện 8 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 3 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế và thực hiện 8 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh tế mới.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh tế mới. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tương xứng với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Chỉ rõ những tác động ảnh hưởng đến sự phát triển

Từ thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được năm 2023, trong đó nêu rõ: Năm 2023, trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, lạm phát vẫn ở mức cao; nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất; nhu cầu ở nhiều thị trường quốc tế suy giảm; nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn, tác động xấu đến thu hút đầu tư nước ngoài...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; cùng sự chủ động, nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, nên kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ vững ổn định và tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực.

Bên cạnh phân tích, thống nhất những kết quả đạt được, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ những mặt còn hạn chế và tập trung phân tích rõ nguyên nhân chủ quan của những hạn chế yếu kém.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Nỗ lực, phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn

Đối với nhiệm vụ trọng tâm 2024, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Năm 2024 có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự báo, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Ở trong nước, kinh tế tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng tích cực hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do tiếp tục chịu “tác động tiêu cực kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong chưa được khắc phục.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại hội nghị.

Trước những tác động ảnh hưởng đến sự phát triển, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, làm cơ sở để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị

Kỷ cương – Trách nhiệm – Hành động – Sáng tạo – Phát triển

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các ý kiến xác đáng và rất trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, trong bối cảnh thời cơ thuận lợi, và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nên kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và người dân đã nêu cao được tinh thần đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong hệ thống chính trị, đoàn kết trong Nhân dân và đoàn kết giữa các thế hệ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị

Cùng với đánh giá cao những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, có mặt yếu kém để tập trung giải quyết. Đồng thời cơ bản thống nhất với 5 bài học kinh nghiệm được báo cáo nêu, trong đó nêu rõ: Phải thường xuyên xây dựng, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết trong cấp ủy, chính quyền, trong cả hệ thống chính trị và trong Nhân dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải sâu sát thực tế, bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác, quy chế làm việc và có trọng tâm, trọng điểm. Khai thác và phát huy tối đa các thuận lợi, tiềm năng, lợi thế, nội lực của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị. Phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và bảo vệ môi trường... Coi trọng việc khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân... Nâng cao hiệu quả khâu tổ chức thực hiện, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự phát hiện, tự soi, tự sửa các hạn chế, yếu kém, vi phạm trong nội bộ từng cơ quan đơn vị...

Về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Năm 2024 có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chính vì vậy, Đảng bộ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở xác định chủ đề năm 2024, là “Kỷ cương – Trách nhiệm – Hành động – Sáng tạo – Phát triển”.

Năm 2024 có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chính vì vậy, Đảng bộ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở xác định chủ đề năm 2024, là “Kỷ cương – Trách nhiệm – Hành động – Sáng tạo – Phát triển”.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng

Trên tinh thần mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu được xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng GRDP đạt 11% trở lên, theo đó các ngành tính lại các chỉ số thành phần tăng trưởng của các khu vực. Trong đó, giá trị xuất khẩu năm 2024 đạt 6 tỷ USD; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 135.000 tỷ đồng trở lên...

Đối với 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cần bổ sung thêm nội hàm của một số nhiệm vụ, giải pháp vào báo cáo. Trong nhiệm vụ và giải pháp cần phải nêu rõ tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trên cơ sở thực hiện nghiêm điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các địa phương, cơ quan đơn vị. Cần phải nêu cao tinh thần đoàn kết thực chất, tránh đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức...

Phải nêu cao tinh thần đoàn kết thực chất, tránh đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức...

Tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế cao, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng

Tiếp tục hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống thể chế, chính sách, quy hoạch; tập trung tháo gỡ, khó khăn điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó cần tập trung rõ điểm nghẽn cần tháo gỡ đó là: giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, tính tiền sử dụng đất, xử lý tài sản công, có biện pháp kỹ thuật để hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghiệp. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực...

Tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế cao, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị cần phát triển các ngành kinh tế gắn với cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2024. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ hiện đại. Quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị cần quan tâm đến củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Thống nhất nhiều nội dung quan trọng do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023. Báo cáo kết quả sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các tờ trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh gồm: về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024; về việc quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2022; việc điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 5) và điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2022, năm 2023 (đợt 3) của một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 1); về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025, đợt 1; về Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 9, 10, 11, 12 thuộc Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; và nhiều nội dung quan trọng khác.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ban-thuong-vu-tinh-uy-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-nam-2023-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-nam-2024/200805.htm