Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào nhiều nội dung

Sáng 13-6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 71, nhiệm kỳ 2020-2025, để thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và tờ trình, dự thảo các nghị quyết sẽ được đưa ra bàn thảo, quyết nghị tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XIV.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ tỉnh và các nội dung: Rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; chủ trương điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024; đề xuất chủ trương đầu tư 2 dự án: Khu dân cư nông thôn xóm Bãi Bằng và xóm Bãi Bằng số 2 tại xã Tân Thái (Đại Từ); điều chỉnh đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã, thị trấn”; việc dừng chủ trương đầu tư đối với 3 dự án (gồm: Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét xã Kim Phượng (Định Hóa); xây dựng Trại thực nghiệm của Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ; Dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên) và một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến vào nội dung chương trình Kỳ họp thứ 19, để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền như: Quy định miễn thu một số khoản lệ phí khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; quy định mức chi cho các hoạt động trong lĩnh tư pháp; giáo dục và đào tạo; công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tại Hội nghị; hoàn thiện hồ sơ, văn bản trình HĐND tỉnh quyết định bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy định; Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh thẩm định, thẩm tra kỹ lưỡng, xem xét, quyết định theo thẩm quyền và chỉ ban hành nghị quyết khi đã bảo đảm tuân thủ đúng, đủ quy trình và căn cứ pháp lý. Đối với các nội dung khác, đồng chí đề nghị cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202406/ban-thuong-vu-tinh-uy-cho-y-kien-vao-nhieu-noi-dung-0e60a05/