Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn trao quyết định công tác cán bộ

  2 liên quanGốc

  Ngày 26-2, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tri Tôn (An Giang) tổ chức lễ trao quyết định cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý.

  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm (trái) và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phan Văn Sương (phải) trao quyết định cho các cán bộ

  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm (trái) và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Phương Lan (phải) trao quyết định cho các cán bộ

  Cụ thể, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đối với đồng chí Phạm Văn Cư; Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đối với đồng chí Chau Danh.

  Điều động, bổ nhiệm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lê Kim Huyền giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy. Điều động Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Tuyến Trần Thị Thanh Tuyền về Hội LHPN huyện, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Tri Tôn.

  Điều động và chỉ định Bí thư Đảng ủy xã Lương An Trà Trần Nam Dương tham gia Ban Chấp hành (BCH), BTV, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Tuyến nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Tân Tuyến nhiệm kỳ 2016-2021.

  Điều động và chỉ định Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Trần Văn Cường tham gia BCH, BTV, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lương An Trà nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lương An Trà nhiệm kỳ 2016-2021.

  Điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Văn Văn giữ chức Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tri Tôn và chỉ định tham gia Ban Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng NN&PTNT.

  Điều động và bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Núi Tô Trần Trường Hải giữ chức Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tri Tôn và chỉ định tham gia Ban Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

  Điều động và chỉ định Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tri Tôn Châu Kim Liên tham gia BCH, BTV, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Núi Tô nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Núi Tô nhiệm kỳ 2016-2021.

  Điều động Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Phi Phạm Minh Hải về nhận nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND-UBND huyện Tri Tôn, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng.

  Điều động và tiếp nhận Phó Bí thư Đảng ủy xã Lương Phi Ngô Hữu Hạnh về nhận nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND-UBND huyện Tri Tôn, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng, giới thiệu HĐND huyện bầu giữ chức Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Tri Tôn.

  Điều động và chỉ định Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tri Tôn Chau Sóc Thanh tham gia BCH, BTV, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lương Phi nhiệm kỳ 2020-2025.

  Điều động và chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Núi Tô Lê Thị Ngọc Hà tham gia BCH, BTV, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lương Phi nhiệm kỳ 2020-2025.

  Điều động và bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lê Trì Sa Vu Thy giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tri Tôn.

  Điều đồng và chỉ định Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Hoàng Vĩnh tham gia BCH, BTV, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lê Trì nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lê Trì nhiệm kỳ 2016-2021.

  Điều động Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tri Tôn Lê Thị Kim Xuyến về nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn.

  Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN

  Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ban-thuong-vu-huyen-uy-tri-ton-trao-quyet-dinh-cong-tac-can-bo-a297577.html