Ban Thường vụ các Tỉnh ủy: Bắc Ninh, Bình Thuận, Bạc Liêu, Trà Vinh kiểm điểm, tự phê bình và phê bình

ND - Ban Thường vụ các Tỉnh ủy: Bắc Ninh, Bình Thuận, Bạc Liêu, Trà Vinh đã tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Trước khi tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân theo quy định của T.Ư và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm cơ sở để tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Báo cáo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các Ban Thường vụ các Tỉnh ủy đi thẳng vào ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã nêu; đánh giá khách quan ưu điểm và khuyết điểm, nhất là làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân chủ quan và biện pháp khắc phục. Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các Ban Thường vụ và Thường trực các Tỉnh ủy trên tinh thần nhìn thẳng sự thật, không né tránh, tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề phát sinh, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình.

PV