Bạn thể hiện tình cảm theo cách nào

Trong tình yêu, bạn sẽ can đảm bày tỏ hay chọn cách nhờ vả người khác thay mình thổ lộ tình cảm với đối phương? Hãy xem cách mà bạn bày tỏ với người mình yêu mến như thế nào nhé.

Tình huống: Những phong cảnh liên quan đến nước sau đây, bạn thích cảnh nào nhất?

A. Biển

B. Suối

C. Thác

D. Hồ

E. Sông

Khang Ninh (theo Meiguoshenpo)