"Bạn tâm giao về sức khỏe" của người dân

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Ngày 20/10/2007, HTX chăm sóc sức khỏe cộng đồng Minh Thành được khai sinh tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Đây là mô hình HTX y tế đầu tiên được thành lập ở Việt Nam.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19896