Bán tài liệu cho tình báo nước ngoài, lĩnh 18 năm tù

    6 đăng lạiGốc

    Hòa và Tuyên đã gặp gỡ bàn tính rồi biên soạn tài liệu về hoạt động của một số cơ quan TW rồi bán cho tình báo nước ngoài. Với hành vi này, Hòa và Tuyên đã bị tòa tuyên phạt 18 năm tù.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/8/96893.cand