Bán suất tái định cư vẫn tiếp diễn

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Sống tạm cư quá lâu nên sau khi nhận tiền bồi thường, các hộ dân đã dùng vào mục đích khác thành ra không đủ khả năng mua nền đất hoặc căn hộ tái định cư (TĐC).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081111144223.aspx