Ban Quản lý các KCN Bắc Kạn đẩy mạnh xúc tiến, quản lý đầu tư

Thời gian qua, hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp (KCN) Thanh Bình được Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn tăng cường đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Xác định công tác xúc tiến đầu tư là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là đòn bẩy để đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh, trong những năm qua, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tích cực xây dựng kế hoạch xúc tiến, mời gọi đầu tư bằng nhiều hình thức, trọng tâm vào xúc tiến đầu tư tại chỗ, như hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng cơ chế, chính sách của địa phương để tạo điều kiện mời gọi đầu tư; kêu gọi đầu tư vào xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp để tạo ra nhiều quỹ đất cho những dự án mới, phù hợp với quy hoạch của tỉnh.

Các nhà đầu tư ổn định sản xuất tại KCN Thanh Bình.

Các nhà đầu tư ổn định sản xuất tại KCN Thanh Bình.

Theo đó, KCN Thanh Bình giai đoạn II hiện đang có nhà đầu tư đề xuất và lập hồ sơ dự án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, dự kiến trong quý II/2024. Để chuẩn bị cho kêu gọi đầu tư vào xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, Ban Quản lý các KCN tỉnh tích cực kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ lập quy hoạch các KCN. Hiện tại, đã có đơn vị tài trợ, Ban Quản lý đang lập 02 quy hoạch KCN gồm: KCN Chợ Mới 1 và KCN Chợ Mới 2. Bên cạnh đó, để tạo quỹ đất phục vụ xúc tiến đầu tư, KCN Thanh Bình giai đoạn I được quy hoạch mở rộng thêm 7,2ha và đang đầu tư hoàn thiện thêm 14ha.

Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn, ông Hoàng Văn Khởi thông tin: Hiện nay, cả tỉnh chỉ có KCN Thanh Bình là đã đi vào hoạt động, có tổng số 14 doanh nghiệp/nhà đầu tư đang hiện hữu, trong đó đã có 08 dự án chủ yếu thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm sản đi vào hoạt động ổn định, tạo ra doanh thu trung bình khoảng 2.000 tỷ đồng/năm; giá trị xuất khẩu khoảng 40 triệu USD/năm, tạo công ăn việc làm cho khoảng 1.000 lao động. Mặc dù đóng góp cho ngân sách của tỉnh chưa nhiều, nhưng việc các dự án đi vào hoạt động ổn định đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành của tỉnh, tạo đầu ra cho các sản phẩm nông, lâm sản tại địa phương.

Đoàn công tác của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn làm việc với Công ty Cổ phần Đức Anh tại tỉnh Hà Nam cuối tháng 2/2024.

Đoàn công tác của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn làm việc với Công ty Cổ phần Đức Anh tại tỉnh Hà Nam cuối tháng 2/2024.

Để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, quản lý đầu tư tại KCN, thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn, hiệu quả; khắc phục những vướng mắc, thiếu sót trong quản lý sử dụng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống thu gom xử lý nước thải; cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là về hạ tầng xã hội để các nhà đầu tư an tâm, ổn định sản xuất.

Một góc KCN Thanh Bình.

Một góc KCN Thanh Bình.

Song song với việc thực hiện các quy hoạch KCN, Ban Quản lý các KCN đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội, kết nối đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến vào các KCN của tỉnh; tích cực kêu gọi đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Trước mắt là tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II. Đồng thời, đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch KCN Chợ Mới 1 và KCN Chợ Mới 2 để kêu gọi nhà đầu tư thực hiện. Tích cực tham mưu việc phát triển hạ tầng ngoài KCN và hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn.

Ông Hoàng Văn Khởi cho biết thêm: Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, thời gian tiếp theo Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ động thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị để vận động đầu tư nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về thu hút đầu tư trong nước cũng như nhà đầu tư nước ngoài. Cải thiện môi trường đầu tư theo hướng mở ngay từ khi tiếp xúc, gặp gỡ nhà đầu tư đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các KCN, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Công khai, minh bạch các quy trình, trình tự thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; cơ chế chính sách có liên quan; danh mục ngành nghề thu hút đầu tư; giá thuê đất và các loại phí… để nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu và quyết định đầu tư dễ dàng hơn. Chủ động tiếp cận các nhà đầu tư thông qua hoạt động diễn đàn xúc tiến, hợp tác trên lĩnh vực đầu tư; lựa chọn và vận động các nhà đầu tư tiềm năng, năng lực tốt để trực tiếp mời gọi đầu tư vào các KCN của tỉnh./.

Quý Đôn

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/ban-quan-ly-cac-kcn-bac-kan-day-manh-xuc-tien-quan-ly-dau-tu-post62852.html