Ban QL các DA Đường thủy làm tăng giá trị dự toán các gói thầu gần 80 tỷ đồng

Đó là một phần nhỏ trong nội dung Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng khi tiến hành thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ban QL các Dự án Đường thủy – Bộ GTBT theo Quyết định thanh tra số 21/QĐ – Ttr ngày 11/01/2016 của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Theo Báo cáo của Đoàn thanh tra, tại Ban QL các Dự án Đường thủy – Bộ GTBT, công tác lập, thẩm tra, thẩm định (thiết kế bản vẽ thi công), dự toán giá gói thầu xây dựng công trình có nhiều sai sót: tính sai tăng khối lượng tại một số hạng mục công trình; dự toán áp giá vật liệu xi măng, sắt, thép, cọc ván ép, đá hộc…chưa phù hợp làm gia tăng gói thầu 79.799.096.166 đồng.

Công tác nghiệm thu thanh toán còn một số sai sót: nghiệm thu sai tăng khối lượng cát lấp sau kè, đá hộc lát mái, bê tông trụ, đá kê gối, chiều dài cọc khoan nhồi…dẫn đến sai tăng 1.026.058.052 đồng.

Công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp có nhiều sai sót. Dự án hồ không đúng quy định.

Về quản lý chất lượng công trình: Hồ sơ còn thiếu một số biên bản nghiệm thu; một số hạng mục bị che khuất nhưng chưa được lập bản vẽ hoàn công trước khi chuyển giai đoạn thi công theo quy định; chưa đủ các thí nghiệm tần suất đầu vào và chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất…

Hải Đăng