Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông qua dự thảo các báo cáo trình kỳ họp thứ 16

Chiều 29/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thông qua nội dung dự thảo các báo cáo trình Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Nguyễn Chí Thức, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo đại diện một số sở, ngành.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Pháp chế, trong năm 2023 hoạt động của Ban đảm bảo đúng luật, quy chế và chương trình đã được HĐND tỉnh thông qua; các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra có nhiều đổi mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả từ xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi cộm cử tri quan tâm, phù hợp với điều kiện thực tế. Việc xây dựng kế hoạch giám sát có sự thống nhất giữa các ban HĐND nhằm khắc phục triệt để việc trùng chéo về thời gian và địa điểm giám sát.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm, Ban Pháp chế đã chủ trì tham mưu và triển khai 9 cuộc giám sát, khảo sát; lãnh đạo và Ủy viên Ban Pháp chế đã tích cực tham gia phối hợp giám sát, khảo sát cùng các đoàn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh.

Qua giám sát, khảo sát Ban đã kịp thời kiến nghị với Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ngành và địa phương liên quan để có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đóng góp tích cực trong nhiệm vụ chấp hành pháp luật và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các sở, ngành tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp 16 tới.

Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đã chủ trì và phối hợp với các ban HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt nội dung 6 kỳ họp (từ kỳ họp thứ 11 đến kỳ họp thứ 16), trong đó có 2 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh; đã ban hành 38 báo cáo thẩm tra.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, như: Báo cáo thẩm tra việc việc chấp hành, thi hành pháp luật và các hoạt động tư pháp, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; báo cáo thẩm tra công tác xét xử, giải quyết các vụ, việc của ngành tòa án; công tác kiểm sát của ngành kiểm sát; công tác thi hành án dân sự; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh trao đổi ý kiến với các đại biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cùng nhau thảo luận, cho ý kiến vào một số báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp 16 tới; giải thích, làm rõ sự chênh nhau các số liệu thống kê giữa các ngành; một số đánh giá, câu chữ trong một số dự thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết…

Đồng chí Nguyễn Chí Thức, Trưởng Ban Pháp chế tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại hội nghị.

Đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiếp thu ý kiến phát biểu của đại biểu tham gia hội nghị và tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung phù hợp vào các dự thảo báo cáo, nghị quyết đạt chất lượng cao nhất, góp phần làm nên thành công cho Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh sẽ diễn ra thời gian tới.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ban-phap-che-hdnd-tinh-thong-qua-du-thao-cac-bao-cao-trinh-ky-hop-thu-16-post376577.html