Bạn nghĩ gì khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ?

Bạn nghĩ gì khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ? Chúng tôi đã thử đặt câu hỏi này với một số người mà chúng tôi gặp ngẫu nhiên trên đường phố ở TP.HCM. Câu trả lời của họ thật bất ngờ.