Bản nâng cấp cho Call of Duty 4 trên Xbox 360

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Theo thông tin từ nhà phát triển Infinity Ward, họ đã tung ra bản nâng cấp mới cho game Call of Duty 4 trên hệ máy Xbox 360.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9257&t=pcolarticle