Bàn luận kỹ hai vấn đề điện và hệ thống giao thông

Khai mạc tại Hà Nội sáng nay, 6-12, Hội nghị Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2007 (CG 2007) sẽ tiếp tục thảo luận về 5 lĩnh vực được coi là những tồn tại lâu nay của VN trong đánh giá của cộng đồng các nhà đầu tư.