Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.031,5 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 2 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.031,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Văn Chung

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-2-thang-dau-nam-2024-uoc-dat-10315-nghin-ty-dong-145932.html