Bạn là người thông minh nếu tìm được điểm khác biệt giữa 2 hình

Thư giãn, nhìn thật kỹ bắt tay giải câu đố thôi nào!

1. Soi điểm khác biệt

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/ban-la-nguoi-thong-minh-neu-tim-duoc-diem-khac-biet-giua-2-hinh-3506671-p2.html">=> Đáp án

2. Đây là số mấy?

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/ban-la-nguoi-thong-minh-neu-tim-duoc-diem-khac-biet-giua-2-hinh-3506671-p3.html">=> Đáp án

3. Có bao nhiêu con mèo xuất hiện giữa bày cáo?

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/ban-la-nguoi-thong-minh-neu-tim-duoc-diem-khac-biet-giua-2-hinh-3506671-p4.html">=> Đáp án

Ốc Sên