Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 12

Sáng ngày 23.5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc.Vũ Nguyệt

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/video/xem-video/ban-kinh-te-ngan-sach-hdnd-tinh-tham-tra-noi-dung-trinh-ky-hop-thu-12-15232.html